W dniu 16 stycznia 2023 r. PREZES REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU

 

ogłosił w prasie konkurs na kandydata:

 

na 1 stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

zgłaszanego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

 

1 etat - miejsce pracy w Zespole Zamiejscowym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku położonym
w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk

 

 

Termin składania ofert w konkursie na 1 stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku zgłaszanego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie.

 

W załączeniu:

- treść ogłoszenia o konkursie

- skan Dziennika Gazety Prawnej z dnia 16-01-2023

- skan Głosu Dziennika Pomorza z dnia 16-01-2023

- klauzula informacyjna