Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6686462
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Działalność kontrolna » Archiwum » 2009 » kontrole kompleksowe » województwo Wersja do druku

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przeprowadził w okresie od dnia 12 stycznia 2009r. do dnia 4 czerwca 2009r., na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania ( Dz. U. Nr 167, poz. 1747) kontrolę kompleksową Województwa Pomorskiego.

 

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez obie strony w dniu 4 czerwca 2009r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Panu Marszałkowi.

 

Celem kontroli, obejmującej lata 2005 – 2008, było sprawdzenie prawidłowości wykonywania przez organ wykonawczy uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego i innych zadań w zakresie gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych, zgodnie z przepisem art. 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

W dniu 15 lipca 2009r. Marszałek Województwa Pomorskiego wniósł do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku zastrzeżenia do wniosków zawartych w punktach: 1, 2, 3, 4 i 5 wystąpienia pokontrolnego o numerze WK.0804/02/K/17709/09 z dnia 02 lipca 2009.

 

            Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Uchwałą Nr 227/w111/I/09 z dnia 13 sierpnia 2009r. postanowiło uwzględnić zastrzeżenia wniesione do punktu 1, 2, 3, i 5 wystąpienia pokontrolnego oraz oddalić zastrzeżenie wniesione do punktu 4 wystąpienia pokontrolnego.

Załączone dokumenty
  Urząd Marszałkowski Woj Pom (410.9kB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr 227_w_111_I_09 (1MB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Prezes Henryk Ledóchowski, Data wytworzenia: 2009-07-02 00:00:00, Wprowadził do systemu: Małgorzata Steć, Data wprowadzenia: 2009-08-31 10:40:51, Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Steć, Data publikacji 2009-08-31 10:51:26, Ostatnia zmiana: 2009-08-31 10:51:27, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2716