Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6685748
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Działalność kontrolna » Archiwum » 2009 » kontrole problemowe

Artykuły
  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
  Urząd Gminy Suchy Dąb
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie
  Zespół Szkół w Cedrach Wielkich
  Urząd Miasta i Gminy Żukowo
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
  Urząd Miasta i Gminy Debrzno
  Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie
  Urząd Gminy Łęczyce
  Zespół Szkół Łączności w Gdańsku
  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim
  Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie
  Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
  Urząd Miasta Starogard Gdański
  Zespół Szkół Ogólnokształących Nr 8 w Gdańsku
  Przedszkole Nr 63 w Gdańsku
  Urząd Miasta w Nowym Stawie
  Urząd Miasta w Nowym Dworze Gdańskim
  Muzeum Miasta Gdyni
  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku
  Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
  Centrum Kultury w Gdyni
  SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni
  Zespól Szkół Nr1 w Nowym Dworze Gdańskim
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
  Zespół Szkół Publicznych w Starogardzie Gdańskim
  Szkoła Ekonomiczno-Handlowa im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku
  Szkoła Podstawowa nr 5 w Słupsku
  Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku
  Publiczne Gimnazjum nr 2 w Starogardie Gdańskim
  Szkoła Podstawowa Nr2 w Nowym Dworze Gdańskim