Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6686530
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Działalność nadzorcza » Dane statystyczne działalności nadzorczej » 2007 Wersja do druku

Wyniki działalności nadzorczej w 2007r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w poniższych tabelach przedstawia informacje o ilości badanych uchwał i zarządzeń oraz najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzone podczas badania nadzorczego w 2007 roku

 

 

Tabela 1 – Informacja o ilości uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych zbadanych w 2007 roku przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku

 

Tabela 2 – Zestawienie ilościowe wyników badania nadzorczego uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych w 2007 roku

 

Tabela 3 – Zestawienie ilościowe wyników badania nadzorczego uchwał budżetowych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzeń związków międzygminnych w 2007 roku

 

Tabela 4 - Zestawienie ilościowe wyników badania nadzorczego uchwał i zarządzeń zmieniających budżety jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych w 2007 roku

 

Tabela 5 - Zestawienie ilościowe wynikiów badania nadzorczego uchwał rad jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzeń związków międzygminnych w sprawie absolutorium w 2007 roku

 

Tabela 6 - Zestawienie ilościowe wyników badania uchwał i zarządzeń w zakresie spraw finansowych jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem budżetowych, zmieniających budżet i w sprawie absolutorium w 2007 roku

 

Tabela 7 -  Najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzone przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w badanych uchwałach i zarządzeniach 2007 roku

Załączone dokumenty
  tab 7 nadzorcza za 2007 BIP (49.5kB) pobierz pokaż
  tab 1 nadzorcza za 2007 BIP (32.9kB) pobierz pokaż
  tab 2 nadzorcza za 2007 BIP (25.1kB) pobierz pokaż
  tab 3 nadzorcza za 2007 BIP (24kB) pobierz pokaż
  tab 4 nadzorcza za 2007 BIP (25.1kB) pobierz pokaż
  tab 5 nadzorcza za 2007 BIP (30.7kB) pobierz pokaż
  tab 6 nadzorcza za 2007 BIP (24.7kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Kierownik Biura Beata Futyma-Suska, Data wytworzenia: 2008-05-06 11:36:42, Wprowadził do systemu: Małgorzata Steć, Data wprowadzenia: 2008-05-07 11:37:23, Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Steć, Data publikacji 2008-05-07 11:49:21, Ostatnia zmiana: 2009-04-28 12:40:00, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3080