Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6685741
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Działalność kontrolna » Archiwum » 2008 » kontrole doraźne Wersja do druku

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przeprowadził w okresie od 1 do 4 lipca 2008r., na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747), kontrolę doraźną Gminy Pruszcz Gdański.

 

            Wyniki kontroli ujęto w protokole podpisanym przez obie strony w dniu 4 lipca 2008r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Pani Wójt.

 

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości czynności dokonanych w związku ze sprzedażą w dniu 24 grudnia 2003r. gruntów o powierzchni 51,0487 ha, wchodzących w skład działek ewidencyjnych położonych w Cieplewie o numerach ewidencyjnych 263/2, 263/3, 263/5, 263/7, 263/8, 263/9, 263/10, 263/11 i 263/12, stanowiących część nieruchomości będącej własnością Gminy Pruszcz Gdański, na podstawie Rep. A Nr 7064/2003 z dnia 24 grudnia 2003r.

Załączone dokumenty
  UG Pruszcz Gdański (125.1kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Prezes Henryk Ledóchowski, Data wytworzenia: 2008-08-29 09:44:34, Wprowadził do systemu: Małgorzata Steć, Data wprowadzenia: 2008-09-29 09:45:01, Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Steć, Data publikacji 2008-09-29 09:45:36, Ostatnia zmiana: 2008-09-29 09:46:30, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3081