Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6534143
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Działalność nadzorcza » Posiedzenia Kolegium » Wyniki badania i rozstrzygnięcia nadzorcze z posiedzeń Kolegium w roku bieżącym.

Artykuły
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 04.01.2018
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 19.12.2017
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 07.12.2017
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 30.11.2017
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 16.11.2017
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 30.10.2017
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 25.10.2017
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 19.10.2017
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 05.10.2017
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 21.09.2017
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 06.09.2017
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 24.08.2017
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 10.08.2017
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 27.07.2017
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 13.07.2017
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 30.06.2017
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 14.06.2017
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 01.06.2017
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 17.05.2017
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 04.05.2017
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 19.04.2017
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 06.04.2017
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 30.03.2017
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 16.03.2017
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 01.03.2017
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 16.02.2017
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 02.02.2017
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 19.01.2017
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 05.01.2017