Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683856
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Działalność nadzorcza » Dane statystyczne działalności nadzorczej » 2005 Wersja do druku

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w poniższych tabelach i załącznikach przedstawia informacje o ilości badanych uchwał i zarządzeń oraz wyniki badania nadzorczego w 2005 roku

 

 

Tabela 1 – Informacja o uchwałach i zarządzeniach organów jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych zbadanych w 2005 roku

 

Tabela 2 – Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządy terytorialnego i związków międzygminnych w 2005 roku

 

Tabela 3 – Wyniki badania nadzorczego uchwał budżetowych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzeń związków międzygminnych w 2005 roku

 

Tabela 4 - Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń zmieniających budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych w 2005 roku

 

Tabela 5 - Wyniki badania nadzorczego uchwał rad jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzeń związków międzygminnych w sprawie absolutorium w 2005 roku

 

Tabela 6 - Wyniki badania uchwał i zarządzeń w zakresie spraw finansowych jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem budżetowych, zmieniających budżet i w sprawie absolutorium w 2005 roku

 

Tabela 14 -  Sprawozdania w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych zbadane w 2005 r.

 

Załącznik do tabeli 3 – Nieprawidłowości występujące w badanych uchwałach budżetowych w 2005 roku

 

Załącznik do tabeli 4 - Nieprawidłowości występujące w badanych uchwałach zmieniających budżet w 2005 roku

 

Załącznik do tabeli 5 – Nieprawidłowości występujące w badanych uchwałach w sprawie absolutorium w 2005 roku

 

Załącznik do tabeli 6 – Nieprawidłowości występujące w badanych uchwałach w pozostałych sprawach w 2005 roku

 

 

 

Załączone dokumenty
  Zalacznik do tabeli 3,4,5,6 _2005 (59.8kB) pobierz pokaż
  Tabela nr 1 (24.5kB) pobierz pokaż
  Tabele nr 2 i nr 3 (26.3kB) pobierz pokaż
  Tabela nr 4 (24.2kB) pobierz pokaż
  Tabela nr 5 (29kB) pobierz pokaż
  Tabela nr 6 (33.4kB) pobierz pokaż
  Tabela nr 14 (21.6kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Redaktor, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Redaktor, Data wprowadzenia: 2006-02-16 11:01:18, Zatwierdził do publikacji: Redaktor, Data publikacji 2006-02-20 10:47:20, Ostatnia zmiana: 2007-06-25 11:10:42, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4129