Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683188
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Działalność nadzorcza » Dane statystyczne działalności nadzorczej » 2004 Wersja do druku

Informacja o działalności nadzorczej RIO w 2004 roku

 

 

Tabela 1 – Informacja o uchwałach i zarządzeniach organów jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych zbadanych w 2004 roku

 

Tabela 2 – Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych w 2004 roku

 

Tabela 3 – Wyniki badania nadzorczego uchwał budżetowych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzeń związków międzygminnych w 2004 roku

 

Tabela 4 - Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń zmieniających budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych w 2004 roku

 

Tabela 5 - Wyniki badania nadzorczego uchwał rad jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzeń związków międzygminnych w sprawie absolutorium w 2004 roku

 

Tabela 6 - Wyniki badania uchwał i zarządzeń w zakresie spraw finansowych jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem budżetowych, zmieniających budżet i w sprawie absolutorium w 2004 roku

 

Załącznik do tabeli 3 – Nieprawidłowości występujące w badanych uchwałach budżetowych w 2004 roku

 

Załącznik do tabeli 4 - Nieprawidłowości występujące w badanych uchwałach i zarządzeniach zmieniających budżet w 2004 roku

 

Załącznik do tabeli 5 – Nieprawidłowości występujące w badanych uchwałach w sprawie absolutorium w 2004 roku

 

Załącznik do tabeli 6 – Nieprawidłowości występujące w badanych uchwałach w pozostałych sprawach w 2004 roku

Załączone dokumenty
  Tabela 1 (23.9kB) pobierz pokaż
  Tabela 2 i 3 (18.3kB) pobierz pokaż
  Tabela 4 (24.7kB) pobierz pokaż
  Tabela 5 (27.5kB) pobierz pokaż
  Tabela 6 (37.8kB) pobierz pokaż
  Zalacznik do tabeli 3, 4, 5, 6 (33.6kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Joanna Nowicka, Data wprowadzenia: 2005-02-24 09:23:47, Zatwierdził do publikacji: Redaktor, Data publikacji 2005-02-24 09:24:15, Ostatnia zmiana: 2005-04-26 10:30:50, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 6813