Danuta Zbierska - Naczelnik Wydziału

Telefon:

e-mail:

58 320-86-26

danuta.zbierska@gdansk.rio.gov.pl

Urszula Cygańska - Z-ca Naczelnika

Telefon:

e-mail:

 

58 320-86-27

urszula.cyganska@gdansk.rio.gov.pl

 

Grażyna Boszko

Telefon:

e-mail:

58 765-99-83

grazyna.boszko@gdansk.rio.gov.pl

Marta Swacińska

Telefon:

e-mail:

58 765-99-83

marta.swacinska@gdansk.rio.gov.pl

Kamila Draszawka

Telefon:

e-mail:

58 765-99-82

kamila.draszawka@gdansk.rio.gov.pl

Róża Dułak

Telefon:

e-mail:

58 765-99-81

roza.dulak@gdansk.rio.gov.pl

Małgorzata Gadzała

Telefon:

e-mail:

58 765-99-84

malgorzata.gadzala@gdansk.rio.gov.pl

Maria Kucharczyk–Syta

Telefon:

e-mail:

58 765-99-82

maria.kucharczyk@gdansk.rio.gov.pl

Małgorzata Kufel

Telefon:

e-mail:

58 765-99-81

malgorzata.kufel@gdansk.rio.gov.pl

Paulina Przepióra

Telefon:

e-mail:

58 765-99-84

paulina.przepiora@gdansk.rio.gov.pl

Dorota Żarska–Sacharczuk

Telefon:

e-mail:

58 765-99-82

dorota.zarska@gdansk.rio.gov.pl

Każdemu pracownikowi WIAS przypisano poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, które zawarte zostały w poniższym załączniku.