Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683167
od 25 stycznia 2005
Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku » Biuro Izby » Zadania Biura Wersja do druku

Do zadań Biura Izby należy zapewnienie obsługi administracyjnej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w szczególności:

·         przygotowywanie posiedzeń i obsługa organizacyjna Kolegium Izby,

·         ochrona danych osobowych,

·         realizacja zadań w zakresie zamówień publicznych,

·         obsługa informatyczna Izby,

·         administrowanie majątkiem Izby,

·         prowadzenie archiwum zakładowego,

·         realizacja zadań związanych z dostępem do informacji publicznych i Biuletynu Informacji Publicznej Izby,

·         obsługa organizacyjna i biurowa Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

·         obsługa organizacyjna i biurowa Rzecznika dyscypliny finansów publicznych,

·         prowadzenie pozostałych spraw organizacyjno-administracyjnych Izby.

 


Informację wytworzył: Kierownik Biura Beata Futyma-Suska, Data wytworzenia: 2012-11-26 08:22:15, Wprowadził do systemu: Marcin Tessmer, Data wprowadzenia: 2012-11-26 08:24:31, Zatwierdził do publikacji: Luiza Budner-Iwanicka, Data publikacji 2012-11-26 08:23:13, Ostatnia zmiana: 2014-04-03 14:21:04, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 5451