Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

Kolorowy pasek

Do zadań Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej należy w szczególności:
 1. Przeprowadzanie kontroli niżej wskazanych podmiotów:
  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • związków międzygminnych,
  • stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
  • związków powiatów,
  • stowarzyszeń powiatów,
  • samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
  • innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
 2. opracowywanie projektu planu kontroli,
 3. opracowywanie sprawozdania z działalności kontrolnej Wydziału.
Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej zabezpiecza i udostępnia Kolegium Izby dokumenty związane z przeprowadzonymi kontrolami, a także współpracuje przy przygotowaniu raportu, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.

Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
 1. kompleksowe, obejmujące gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego,
 2. problemowe, obejmujące wybrane zagadnienia w jednej lub kilku jednostkach kontrolowanych,
 3. doraźne, podejmowane w razie potrzeby.
Kontrola gospodarki finansowej, w tym realizacji zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych, przeprowadzana jest na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Kontrola gospodarki finansowej w zakresie zadań administracji rządowej, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień, dokonywana jest także na podstawie kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.

Izba przeprowadza kompleksową kontrolę gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, co najmniej raz na cztery lata. W przypadkach określonych w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych Izba może przeprowadzić kontrole również na wniosek jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, a także organów administracji rządowych oraz agencji lub funduszy celowych w przypadku przekazania środków publicznych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie wyników kontroli kierowane jest do kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne, wskazujące źródło i przyczyny nieprawidłowości, ich rozmiary, osoby odpowiedzialne oraz wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności. Wystąpienie pokontrolne przekazuje się kontrolowanej jednostce nie później niż w terminie 60 dni od dnia podpisania protokołu kontroli. Kontrolowana jednostka zaś zobowiązana jest w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia zawiadomić Izbę o wykonaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykonania.

Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Nowicka
Data wprowadzenia:2005-02-21 13:41:05
Opublikował:Redaktor
Data publikacji:2005-02-21 13:41:55
Ostatnia zmiana:2015-03-06 11:15:26
Ilość wyświetleń:13971

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij