Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej

     Dane kontaktowe Telefon: 58 320-85-34
e-mail: wkgf@gdansk.rio.gov.pl
     Rafał Kalkowski - Naczelnik Telefon: 58 320-85-24
e-mail: rafal.kalkowski@gdansk.rio.gov.pl
     Grzegorz Garbacz - Z-ca Naczelnika      Telefon: 58 320-19-01
e-mail: grzegorz.garbacz@gdansk.rio.gov.pl
     Halina Gburek - Główny Inspektor Kontroli
     Katarzyna Bąk - Główny Inspektor Kontroli
     Ewelina Bębenek - Starszy Specjalista