Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6530795
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Działalność nadzorcza » Posiedzenia Kolegium » Lista uchwał i zarządzeń, które będą badane na najbliższym posiedzeniu Kolegium Wersja do druku

Posiedzenia Kolegium odbywają sie w siedzibie Izby w Gdańsku w odstępach 2-tygodniowych. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Kolegium może wyznaczyć inny termin posiedzenia.

Na tej stronie zamieszczane są informacje o najbliższym terminie posiedzenia Kolegium oraz o wykazie uchwał i zarządzeń, które będą przedmiotem badania.
Lista badanych uchwał i zarządzeń jest publikowana około 1 tygodnia przed planowanym posiedzeniem Kolegium i na bieżąco aktualizowana.


Powyższe Izba traktuje jako spełnienie wymogu wynikającego z art. 18 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych tj. umożliwienia przedstawicielowi podmiotu, którego sprawa jest rozpartywana, uczestnictwa w posiedzeniu Kolegium.

Lista uchwał i zarządzeń, które będą badane na posiedzeniu Kolegium w dniu 18.01.2018

l.p.

jednostka

uchwała / zarządzenie

nr

organu

z dnia

1

Bobowo

XXIX/199/2017

Rada Gminy

2017.12.19

2

Bobowo

XXIX/202/17

Rada Gminy

2017.12.19

3

Bobowo

XXIX/203/17

Rada Gminy

2017.12.19

4

Bobowo

XXIX/204/17

Rada Gminy

2017.12.19

5

Bobowo

XXIX/205/17

Rada Gminy

2017.12.19

6

Bobowo

XXIX/206/17

Rada Gminy

2017.12.19

7

Bobowo

29/B/17

Wójt

2017.12.20

8

Borzytuchom

XXV/244/17

Rada Gminy

2017.12.21

9

Borzytuchom

XXV/245/17

Rada Gminy

2017.12.21

10

Borzytuchom

XXV/247/17

Rada Gminy

2017.12.21

11

Borzytuchom

XXV/248/17

Rada Gminy

2017.12.21

12

Borzytuchom

98/17

Wójt

2017.12.22

13

Brusy

651/17

Burmistrz

2017.12.20

14

Bytów

295/2017

Burmistrz

2017.12.21

15

Bytów

XXXIX/403/2017

Rada Miasta

2017.12.20

16

Bytów

XXXIX/404/2017

Rada Miasta

2017.12.20

17

Bytów

XXXIX/405/2017

Rada Miasta

2017.12.20

18

Bytów

XXXIX/406/2017

Rada Miasta

2017.12.20

19

Bytów

XXXIX/408/2017

Rada Miasta

2017.12.20

20

Bytów

XXXIX/409/2017

Rada Miasta

2017.12.20

21

Cewice

XXVIII/317/2017

Rada Gminy

2017.12.28

22

Cewice

XXVIII/318/2017

Rada Gminy

2017.12.28

23

Cewice

XXVIII/319/2017

Rada Gminy

2017.12.28

24

Cewice

XXVIII/320/2017

Rada Gminy

2017.12.28

25

Cewice

XXVIII/321/2017

Rada Gminy

2017.12.28

26

Cewice

XXVIII/322/2017

Rada Gminy

2017.12.28

27

Cewice

XXVIII/324/2017

Rada Gminy

2017.12.28

28

Cewice

XXVIII/327/2017

Rada Gminy

2017.12.28

29

Cewice

145/2017

Wójt

2017.12.27

30

Chmielno

388/2017

Wójt

2017.12.14

31

Choczewo

XLVII/316/17

Rada Gminy

2017.12.20

32

Choczewo

XLVII/317/17

Rada Gminy

2017.12.20

33

Choczewo

XLVII/318/17

Rada Gminy

2017.12.20

34

Choczewo

XLVII/319/2017

Rada Gminy

2017.12.20

35

Choczewo

142/2017

Wójt

2017.12.21

36

Choczewo

143/2017

Wójt

2017.12.28

37

Chojnice

175/17

Burmistrz

2017.12.13

38

Chojnice

186/17

Burmistrz

2017.12.20

39

Chojnice

XXIX/472/2017

Rada Gminy

2017.12.20

40

Chojnice

XXIX/473/2017

Rada Gminy

2017.12.20

41

Chojnice

XXIX/474/2017

Rada Gminy

2017.12.20

42

Chojnice

XXIX/475/2017

Rada Gminy

2017.12.20

43

Chojnice

XXIX/476/2017

Rada Gminy

2017.12.20

44

Chojnice

XXIX/477/2017

Rada Gminy

2017.12.20

45

Chojnice

XXIX/478/2017

Rada Gminy

2017.12.20

46

Chojnice

XXIX/479/2017

Rada Gminy

2017.12.20

47

Chojnice

XXIX/480/2017

Rada Gminy

2017.12.20

48

Chojnice

XXIX/481/2017

Rada Gminy

2017.12.20

49

Chojnice

XXIX/482/2017

Rada Gminy

2017.12.20

50

Chojnice

XXIX/483/2017

Rada Gminy

2017.12.20

51

Chojnice

XL/454/17

Rada Miasta

2017.12.18

52

Chojnice

XL/455/17

Rada Miasta

2017.12.18

53

Chojnice

XL/456/17

Rada Miasta

2017.12.18

54

Chojnice

XL/457/17

Rada Miasta

2017.12.18

55

Chojnice

XL/458/17

Rada Miasta

2017.12.18

56

Chojnice

XL/459/17

Rada Miasta

2017.12.18

57

Chojnice

XL/462/17

Rada Miasta

2017.12.18

58

Chojnice

F/166/2017

Wójt

2017.12.20

59

Czarna Dąbrówka

XXXIV/322/2017

Rada Gminy

2017.12.21

60

Czarna Dąbrówka

XXXIV/324/2017

Rada Gminy

2017.12.21

61

Czarna Dąbrówka

XXXIV/325/2017

Rada Gminy

2017.12.21

62

Czarna Dąbrówka

XXXIV/326/2017

Rada Gminy

2017.12.21

63

Czarna Dąbrówka

XXXIV/327/2017

Rada Gminy

2017.12.21

64

Czarna Woda

VII/75/2017

Burmistrz

2017.12.22

65

Czarna Woda

VII/77/2017

Burmistrz

2017.12.28

66

Czarne

0050.238a.2017

Burmistrz

2017.11.30

67

Czarne

0050.248.2017

Burmistrz

2017.12.13

68

Czarne

0007.73.2017

Rada Miasta i Gminy

2017.12.20

69

Czarne

0007.74.2017

Rada Miasta i Gminy

2017.12.20

70

Czarne

0007.75.2017

Rada Miasta i Gminy

2017.12.20

71

Czarne

0007.76.2017

Rada Miasta i Gminy

2017.12.20

72

Czarne

0007.77.2017

Rada Miasta i Gminy

2017.12.20

73

Czarne

0007.78.2017

Rada Miasta i Gminy

2017.12.20

74

Czersk

825/17

Burmistrz

2017.12.19

75

Debrzno

225.829.2017

Burmistrz

2017.12.14

76

Debrzno

227.831.2017

Burmistrz

2017.12.19

77

Debrzno

102.LXIII.2017

Rada Miasta i Gminy

2017.12.28

78

Debrzno

97.LXII.2017

Rada Miasta i Gminy

2017.12.15

79

Dębnica Kaszubska

XXXIV/288/2017

Rada Gminy

2017.12.27

80

Dębnica Kaszubska

XXXIV/289/2017

Rada Gminy

2017.12.27

81

Dębnica Kaszubska

XXXIV/290/2017

Rada Gminy

2017.12.27

82

Dębnica Kaszubska

145/2017

Wójt

2017.12.15

83

Dzierzgoń

715/2017

Burmistrz

2017.12.15

84

Gdańsk

2161/17

Prezydent Miasta

2017.12.20

85

Gdańsk

2168/17

Prezydent Miasta

2017.12.21

86

Gdańsk

2169/17

Prezydent Miasta

2017.12.21

87

Gdańsk

XLVI/1358/17

Rada Miasta

2017.12.18

88

Gdańsk

XLVI/1360/17

Rada Miasta

2017.12.18

89

Gdańsk

XLVI/1361/17

Rada Miasta

2017.12.18

90

Gdańsk

XLVI/1362/17

Rada Miasta

2017.12.18

91

Gdynia

7170/17/VII/K

Prezydent Miasta

2017.12.19

92

Gdynia

7172/17/VII/K

Prezydent Miasta

2017.12.19

93

Gdynia

7222/17/VII/K

Prezydent Miasta

2017.12.27

94

Gdynia

7224/17/VII/K

Prezydent Miasta

2017.12.27

95

Gdynia

XXXVIII/1079/17

Rada Miasta

2017.12.20

96

Gdynia

XXXVIII/1080/17

Rada Miasta

2017.12.20

97

Gdynia

XXXVIII/1081/17

Rada Miasta

2017.12.20

98

Gdynia

XXXVIII/1082/17

Rada Miasta

2017.12.20

99

Gdynia

XXXVIII/1109/17

Rada Miasta

2017.12.20

100

Główczyce

XXXIV/337/2017

Rada Gminy

2017.12.20

101

Główczyce

XXXIV/338/2017

Rada Gminy

2017.12.20

102

Główczyce

XXXIV/339/2017

Rada Gminy

2017.12.20

103

Główczyce

38/Z/2017

Wójt

2017.12.18

104

Gniewino

77/2017

Wójt

2017.12.18

105

Hel

70/0050/2017

Burmistrz

2017.12.15

106

Hel

72/0050/2017

Burmistrz

2017.12.22

107

Hel

75/0050/2017

Burmistrz

2017.12.27

108

Hel

XXXV/204/17

Rada Miasta

2017.12.21

109

Jastarnia

230/2017

Burmistrz

2017.12.15

110

Jastarnia

XLI/384/2017

Rada Miasta

2017.12.21

111

Jastarnia

XLI/385/2017

Rada Miasta

2017.12.21

112

Jastarnia

XLI/386/2017

Rada Miasta

2017.12.21

113

Kaliska

XLII/332/2017

Rada Gminy

2017.12.19

114

Kaliska

XLII/333/2017

Rada Gminy

2017.12.19

115

Kaliska

XLII/334/2017

Rada Gminy

2017.12.19

116

Kaliska

132/2017

Wójt

2017.12.20

117

Kaliska

135/2017

Wójt

2017.12.27

118

Karsin

IV/250/17

Wójt

2017.12.15

119

Kartuzy

150/2017

Burmistrz

2017.11.30

120

Kępice

144/2017

Burmistrz

2017.12.08

121

Kobylnica

L/413/2017

Rada Gminy

2017.12.28

122

Kobylnica

XLIX/408/2017

Rada Gminy

2017.12.14

123

Kobylnica

XLIX/409/2017

Rada Gminy

2017.12.14

124

Kobylnica

234/2017

Wójt

2017.12.21

125

Koczała

80/2017

Wójt

2017.12.18

126

Koczała

81/2017

Wójt

2017.12.22

127

Kolbudy

XXXVII/353/17

Rada Gminy

2017.12.19

128

Kolbudy

XXXVII/354/17

Rada Gminy

2017.12.19

129

Kolbudy

XXXVII/355/17

Rada Gminy

2017.12.19

130

Kolbudy

XXXVII/356/17

Rada Gminy

2017.12.19

131

Kołczygłowy

XXVII/284/2017

Rada Gminy

2017.12.20

132

Kołczygłowy

XXVII/285/2017

Rada Gminy

2017.12.20

133

Kołczygłowy

XXVII/286/2017

Rada Gminy

2017.12.20

134

Kołczygłowy

XXVII/289/2017

Rada Gminy

2017.12.20

135

Kołczygłowy

XXVII/290/2017

Rada Gminy

2017.12.20

136

Kołczygłowy

XXVII/291/2017

Rada Gminy

2017.12.20

137

Kołczygłowy

100/2017

Wójt

2017.12.21

138

Kołczygłowy

102/2017

Wójt

2017.12.27

139

Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki"

880/IX/2017

Zarząd związku

2017.12.18

140

Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki"

882/IX/2017

Zarząd związku

2017.12.29

141

Konarzyny

XXV/207/2017

Rada Gminy

2017.12.19

142

Konarzyny

XXV/208/2017

Rada Gminy

2017.12.19

143

Konarzyny

XXV/209/2017

Rada Gminy

2017.12.19

144

Konarzyny

100/2017

Wójt

2017.12.20

145

Kosakowo

L/130/2017

Rada Gminy

2017.12.21

146

Kosakowo

L/131/2017

Rada Gminy

2017.12.21

147

Kościerzyna

0050.190.2017

Burmistrz

2017.12.22

148

Kościerzyna

0050.193.2017

Burmistrz

2011.02.09

149

Kościerzyna

NRXII/341 /17

Rada Gminy

2017.12.21

150

Kościerzyna

XII/340/17

Rada Gminy

2017.12.21

151

Kościerzyna

XII/342/17

Rada Gminy

2017.12.21

152

Kościerzyna

LV/424/17

Rada Miasta

2017.12.20

153

Kościerzyna

LV/425/17

Rada Miasta

2017.12.20

154

Kościerzyna

LVI/426/17

Rada Miasta

2017.12.20

155

Kościerzyna

LVI/427/17

Rada Miasta

2011.02.09

156

Kościerzyna

LVI/428/17

Rada Miasta

2017.12.20

157

Krokowa

XLII/370/2017

Rada Gminy

2017.12.19

158

Krokowa

XLII/371/2017

Rada Gminy

2017.12.19

159

Krokowa

XLII/380/2017

Rada Gminy

2017.12.19

160

Krokowa

XLII/381/2017

Rada Gminy

2017.12.19

161

Krokowa

XLII/382/2017

Rada Gminy

2017.12.19

162

Krokowa

807.VII.2017

Wójt

2017.12.27

163

Krokowa

FIN.791.VII.2017

Wójt

2017.12.19

164

Krynica Morska

88/17

Burmistrz

2017.12.21

165

Krynica Morska

XXXIV/311/17

Rada Miasta

2017.12.28

166

Kwidzyn

379/2017

Burmistrz

2017.12.19

167

Kwidzyn

384/2017

Burmistrz

2017.12.20

168

Kwidzyn

XLV/ 310 /17

Rada Gminy

2017.12.21

169

Kwidzyn

XLV/ 313/ 17

Rada Gminy

2017.12.21

170

Kwidzyn

XLV/311/17

Rada Gminy

2017.12.21

171

Kwidzyn

XLV/312/17

Rada Gminy

2017.12.21

172

Kwidzyn

XXXVII/245/17

Rada Miasta

2017.12.21

173

Kwidzyn

XXXVII/246/17

Rada Miasta

2017.12.21

174

Kwidzyn

XXXVII/247/17

Rada Miasta

2017.12.22

175

Lichnowy

104/2017

Wójt

2017.12.20

176

Lipnica

XXXI/234/2017

Rada Gminy

2017.12.20

177

Lipnica

XXXI/236/2017

Rada Gminy

2017.12.20

178

Lipnica

XXXI/237/2017

Rada Gminy

2017.12.20

179

Lipnica

XXXI/238/2017

Rada Gminy

2017.12.20

180

Lipnica

XXXI/239/2017

Rada Gminy

2017.12.20

181

Lipnica

XXXI/240/2017

Rada Gminy

2017.12.20

182

Lipnica

XXXI/242/2017

Rada Gminy

2017.12.20

183

Lipusz

108/2017

Wójt

2017.12.15

184

Lipusz

113/2017

Wójt

2017.12.28

185

Luzino

49/2017

Wójt

2017.12.14

186

Łeba

XXXIV/399/2017

Rada Miasta

2017.12.28

187

Łeba

XXXIV/400/2017

Rada Miasta

2017.12.28

188

Łeba

XXXIV/401/2017

Rada Miasta

2017.12.28

189

Łeba

XXXIV/408/2017

Rada Miasta

2017.12.28

190

Łęczyce

XLVI/103/2017

Rada Gminy

2017.12.18

191

Łęczyce

XLVI/104/2017

Rada Gminy

2017.12.18

192

Łęczyce

XLVI/105/2017

Rada Gminy

2017.12.18

193

Łęczyce

XLVI/106/2017

Rada Gminy

2017.12.18

194

Łęczyce

XLVI/107/2017

Rada Gminy

2017.12.18

195

Łęczyce

XLVI/108/2017

Rada Gminy

2017.12.18

196

Łęczyce

XLVI/109/2017

Rada Gminy

2017.12.18

197

Łęczyce

XLVI/110/2017

Rada Gminy

2017.12.18

198

Łęczyce

XLVI/111/2017

Rada Gminy

2017.12.18

199

Łęczyce

0050.101.2017

Wójt

2017.12.19

200

Malbork

204/2017

Burmistrz

2017.12.14

201

Malbork

207/2017

Burmistrz

2017.12.22

202

Malbork

XXX/ 247 /2017

Rada Gminy

2017.12.28

203

Malbork

XXX/248/2017

Rada Gminy

2017.12.28

204

Malbork

XXX/249/2017

Rada Gminy

2017.12.28

205

Malbork

XXXVIII/390/2017

Rada Miasta

2017.12.14

206

Malbork

XXXVIII/391/2017

Rada Miasta

2017.12.14

207

Malbork

XXXVIII/392/2017

Rada Miasta

2017.12.14

208

Malbork

XXXVIII/393/2017

Rada Miasta

2017.12.14

209

Malbork

XXXVIII/394/2017

Rada Miasta

2017.12.14

210

Malbork

XXXVIII/395/2017

Rada Miasta

2017.12.14

211

Malbork

XXXVIII/396/2017

Rada Miasta

2017.12.14

212

Malbork

92/2017

Wójt

2017.12.19

213

Malbork

93/2017

Wójt

2017.12.21

214

Malbork

94/2017

Wójt

2017.12.27

215

Miastko

554/VII/2017

Burmistrz

2017.12.08

216

Miastko

XLVI/431/2017

Rada Miasta

2017.12.15

217

Miastko

XLVI/432/2017

Rada Miasta

2017.12.15

218

Morzeszczyn

XXXI/206/2017

Rada Gminy

2017.12.20

219

Morzeszczyn

XXXI/207/2017

Rada Gminy

2017.12.20

220

Morzeszczyn

XXXI/208/2017

Rada Gminy

2017.12.20

221

Morzeszczyn

XXXI/209/2017

Rada Gminy

2017.12.20

222

Morzeszczyn

XXXI/210/2017

Rada Gminy

2017.12.20

223

Morzeszczyn

XXXI/211/2017

Rada Gminy

2017.12.20

224

Morzeszczyn

XXXI/212/2017

Rada Gminy

2017.12.20

225

Morzeszczyn

60/2017

Wójt

2017.12.21

226

Nowa Wieś Lęborska

XL/400/17

Rada Gminy

2017.12.20

227

Nowa Wieś Lęborska

XL/401/17

Rada Gminy

2017.12.20

228

Nowa Wieś Lęborska

XL/402/17

Rada Gminy

2017.12.20

229

Nowa Wieś Lęborska

W-82/2017

Wójt

2017.12.20

230

Nowa Wieś Lęborska

W-83/2017

Wójt

2017.12.21

231

Nowy Dwór Gdański

982

Burmistrz

2017.12.12

232

Nowy Dwór Gdański

990

Burmistrz

2017.12.22

233

Nowy Dwór Gdański

349/XLIV/2017

Rada Miasta

2017.12.22

234

Nowy Dwór Gdański

353/XLIV/2017

Rada Miasta

2017.12.22

235

Nowy Dwór Gdański

354/XLIV/2017

Rada Miasta

2017.12.22

236

Nowy Dwór Gdański

355/XLIV/2017

Rada Miasta

2017.12.22

237

Nowy Dwór Gdański

356/XLIV/2017

Rada Miasta

2017.12.22

238

Nowy Dwór Gdański

357/XLIV/2017

Rada Miasta

2017.12.22

239

Nowy Dwór Gdański

358/XLIV/2017

Rada Miasta

2017.12.22

240

Nowy Dwór Gdański

359/XLIV/2017

Rada Miasta

2017.12.22

241

Nowy Dwór Gdański

362/XLIV/2017

Rada Miasta

2017.12.22

242

Nowy Dwór Gdański

363/XLIV/2017

Rada Miasta

2017.12.22

243

Nowy Staw

278/2017

Burmistrz

2017.12.21

244

Nowy Staw

328/XLV/2017

Rada Miasta

2017.12.19

245

Nowy Staw

329/XLV/2017

Rada Miasta

2017.12.19

246

Nowy Staw

330/XLV/2017

Rada Miasta

2017.12.19

247

Osiek

XXVI/162/2017

Rada Gminy

2017.12.19

248

Osiek

XXVI/165/2017

Rada Gminy

2017.12.19

249

Osiek

XXVI/166/2017

Rada Gminy

2017.12.19

250

Osiek

XXVI/167/2017

Rada Gminy

2017.12.19

251

Osiek

XXVI/168/2017

Rada Gminy

2017.12.19

252

Osiek

XXVI/169/2017

Rada Gminy

2017.12.19

253

Osiek

53/2017

Wójt

2017.12.19

254

Ostaszewo

XXXIII/210/2017

Rada Gminy

2017.12.19

255

Ostaszewo

XXXIII/211/2017

Rada Gminy

2017.12.19

256

Ostaszewo

XXXIII/213/2017

Rada Gminy

2017.12.19

257

Ostaszewo

XXXIII/215/2017

Rada Gminy

2017.12.19

258

Ostaszewo

XXXIII/216/2017

Rada Gminy

2017.12.19

259

Ostaszewo

XXXIII/217/2017

Rada Gminy

2017.12.19

260

Ostaszewo

XXXIII/218/2017

Rada Gminy

2017.12.19

261

Ostaszewo

286/2017

Wójt

2017.12.20

262

Parchowo

XXVIII.252.2017

Rada Gminy

2017.12.20

263

Parchowo

XXVIII.253.2017

Rada Gminy

2017.12.20

264

Parchowo

XXVIII.254.2017

Rada Gminy

2017.12.20

265

Parchowo

XXVIII.255.2017

Rada Gminy

2017.12.20

266

Parchowo

XXVIII.256.2017

Rada Gminy

2017.12.20

267

Parchowo

XXVIII.257.2017

Rada Gminy

2017.12.20

268

Parchowo

114.2017

Wójt

2017.12.14

269

Parchowo

120.2017

Wójt

2017.12.22

270

Pelplin

L/331/17

Rada Miasta i Gminy

2017.12.22

271

Potęgowo

XLVII/343/2017

Rada Gminy

2017.12.15

272

Powiat bytowski

XXX/236/2017

Rada Powiatu

2017.12.21

273

Powiat bytowski

XXX/237/2017

Rada Powiatu

2017.12.21

274

Powiat bytowski

XXX/238/2017

Rada Powiatu

2017.12.21

275

Powiat bytowski

XXX/239/2017

Rada Powiatu

2017.12.21

276

Powiat bytowski

XXX/240/2017

Rada Powiatu

2017.12.21

277

Powiat bytowski

XXX/241/2017

Rada Powiatu

2017.12.21

278

Powiat bytowski

XXX/242/2017

Rada Powiatu

2017.12.21

279

Powiat bytowski

XXX/243/2017

Rada Powiatu

2017.12.21

280

Powiat bytowski

XXX/244/2017

Rada Powiatu

2017.12.21

281

Powiat bytowski

XXX/245/2017

Rada Powiatu

2017.12.21

282

Powiat bytowski

XXX/246/2017

Rada Powiatu

2017.12.21

283

Powiat bytowski

XXX/247/2017

Rada Powiatu

2017.12.21

284

Powiat bytowski

161/497/2017

Zarząd Powiatu

2017.12.21

285

Powiat człuchowski

413/123/2017

Zarząd Powiatu

2017.12.22

286

Powiat gdański

XLV/274/2017

Rada Powiatu

2017.12.19

287

Powiat gdański

XLV/275/2017

Rada Powiatu

2017.12.19

288

Powiat gdański

XLV/276/2017

Rada Powiatu

2017.12.19

289

Powiat gdański

XLV/277/2017

Rada Powiatu

2017.12.19

290

Powiat gdański

XLV/278/2017

Rada Powiatu

2017.12.19

291

Powiat gdański

XLV/279/2017

Rada Powiatu

2017.12.19

292

Powiat gdański

XLV/280/2017

Rada Powiatu

2017.12.19

293

Powiat gdański

XLV/281/2017

Rada Powiatu

2017.12.19

294

Powiat gdański

XLVI/284/2017

Rada Powiatu

2017.12.19

295

Powiat gdański

XLVI/285/2017

Rada Powiatu

2017.12.19

296

Powiat gdański

508/2017

Zarząd Powiatu

2017.12.21

297

Powiat gdański

510/2017

Zarząd Powiatu

2017.12.21

298

Powiat kartuski

182/448/2017

Zarząd Powiatu

2017.11.28

299

Powiat kościerski

XLIII / 73 / 2017

Rada Powiatu

2017.12.20

300

Powiat kościerski

XLIII / 77 / 2017

Rada Powiatu

2017.12.20

301

Powiat kościerski

XLIII/74/2017

Rada Powiatu

2017.12.20

302

Powiat kościerski

XLIII/76/2017

Rada Powiatu

2017.12.20

303

Powiat kościerski

XLIII/78/2017

Rada Powiatu

2017.12.20

304

Powiat kościerski

XLIII/82/2017

Rada Powiatu

2017.12.20

305

Powiat kościerski

XLIII/83/2017

Rada Powiatu

2017.12.20

306

Powiat kościerski

XLIII/84/2017

Rada Powiatu

2017.12.20

307

Powiat kościerski

149/187/2017

Zarząd Powiatu

2017.12.13

308

Powiat kwidzyński

313/17

Zarząd Powiatu

2017.12.21

309

Powiat lęborski

XXXVI/233/2017

Rada Powiatu

2017.12.18

310

Powiat lęborski

XXXVI/234/2017

Rada Powiatu

2017.12.18

311

Powiat lęborski

XXXVI/235/2017

Rada Powiatu

2017.12.18

312

Powiat lęborski

XXXVI/236/2017

Rada Powiatu

2017.12.18

313

Powiat lęborski

350/2017

Zarząd Powiatu

2017.12.20

314

Powiat malborski

XXVII/258/2017

Rada Powiatu

2017.12.27

315

Powiat malborski

XXVII/259/2017

Rada Powiatu

2017.12.27

316

Powiat malborski

XXVII/260/2017

Rada Powiatu

2017.12.27

317

Powiat malborski

XXVII/261/2017

Rada Powiatu

2017.12.27

318

Powiat malborski

XXVII/262/2017

Rada Powiatu

2017.12.27

319

Powiat malborski

XXVII/263/2017

Rada Powiatu

2017.12.27

320

Powiat malborski

XXVII/264/2017

Rada Powiatu

2017.12.27

321

Powiat malborski

XXVII/266/2017

Rada Powiatu

2017.12.27

322

Powiat malborski

XXVII/267/2017

Rada Powiatu

2017.12.27

323

Powiat malborski

XXVII/268/2017

Rada Powiatu

2017.12.27

324

Powiat malborski

XXVII/269/2017

Rada Powiatu

2017.12.27

325

Powiat nowodworski

447/2017

Zarząd Powiatu

2017.12.20

326

Powiat pucki

XXXV / 249 / 2017

Rada Powiatu

2017.12.18

327

Powiat pucki

XXXV/250/2017

Rada Powiatu

2017.12.18

328

Powiat słupski

XXXVII/358/2017

Rada Powiatu

2017.12.15

329

Powiat słupski

XXXVII/359/2017

Rada Powiatu

2017.12.15

330

Powiat słupski

XXXVII/360/2017

Rada Powiatu

2017.12.15

331

Powiat słupski

XXXVII/361/2017

Rada Powiatu

2017.12.15

332

Powiat słupski

XXXVII/362/2017

Rada Powiatu

2017.12.15

333

Powiat słupski

XXXVII/363/2017

Rada Powiatu

2017.12.15

334

Powiat słupski

119/2017

Zarząd Powiatu

2017.12.21

335

Powiat słupski

120/2017

Zarząd Powiatu

2017.12.28

336

Powiat starogardzki

XXXVI/293/2017

Rada Powiatu

2017.12.15

337

Powiat starogardzki

XXXVI/294/2017

Rada Powiatu

2017.12.15

338

Powiat starogardzki

XXXVI/295/2017

Rada Powiatu

2017.12.15

339

Powiat starogardzki

XXXVI/296/2017

Rada Powiatu

2017.12.15

340

Powiat starogardzki

XXXVI/297/2017

Rada Powiatu

2017.12.15

341

Powiat starogardzki

117/765/2017

Zarząd Powiatu

2017.12.15

342

Powiat starogardzki

117/766/2017

Zarząd Powiatu

2017.12.15

343

Powiat tczewski

XXXVI / 273 / 2017

Rada Powiatu

2017.12.19

344

Powiat tczewski

XXXVI/272/2017

Rada Powiatu

2017.12.19

345

Powiat tczewski

XXXVI/273/2017

Rada Powiatu

2017.12.19

346

Powiat tczewski

XXXVI/274/2017

Rada Powiatu

2017.12.19

347

Powiat tczewski

XXXVI/275/2017

Rada Powiatu

2017.12.19

348

Powiat tczewski

164/550/2017

Zarząd Powiatu

2017.12.22

349

Powiat wejherowski

V/XXXVI/371/17

Rada Powiatu

2017.12.15

350

Powiat wejherowski

V/XXXVI/372/17

Rada Powiatu

2017.12.15

351

Powiat wejherowski

V/XXXVI/374/17

Rada Powiatu

2017.12.15

352

Powiat wejherowski

V/XXXVI/375/17

Rada Powiatu

2017.12.15

353

Powiat wejherowski

V/XXXVI/376/17

Rada Powiatu

2017.12.15

354

Powiat wejherowski

V/461/17

Zarząd Powiatu

2017.12.15

355

Powiat wejherowski

V/463/17

Zarząd Powiatu

2017.12.19

356

Prabuty

112/2017

Burmistrz

2017.12.18

357

Prabuty

XLII/242 /2017

Rada Miasta

2017.12.27

358