Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

 

Dostęp do poszczególnych podstron serwisu umożliwia MENU zlokalizowane po lewej stronie.

Zostało ono podzielone na 8 kategorii głównych:

  • Aktualności
  • Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
  • Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
  • Działalność Izby
  • Informacje
  • Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
  • Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
  • Współpraca naukowa

Kategoria: Aktualności - zawiera najważniejsze informacje bieżące Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Kategoria: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku - zawiera podstawowe informacje o Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w tym: informacje ogólne, dane kontaktowe, status prawny, strukturę organizacyjną, ramowy plan pracy, budżet i majątek, sprawozdanie z wykonania planu pracy, kodeks etyki, logo, regulamin zamówień publicznych, politykę antymobbingową i antydyskryminacyjną, informacje o: Kolegium Izby i składach orzekających, wynikach kontroli zewnętrznych, o kontroli zarządczej, ochronie danych osobowych oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Kategoria: Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku - zawiera informacje o działalności oraz organizacji poszczególnych komórek organizacyjnych Izby - Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej, Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń, Biura Izby, Księgowości oraz Kadr, BHP, Pełnomocnika ds. informacji niejawnych.

W kategorii: Działalność Izby - udostępniane są informacje dotyczące bieżących działań merytorycznych komórek organizacyjnych Izby w tym:

- działalności nadzorczej obejmującej terminarz posiedzeń Kolegium Izby, wyniki badania uchwał, rozstrzygnięcia nadzorcze Kolegium Izby i dane statystyczne z działalności nadzorczej,

­- działalności opiniodawczej zawierającej publikowane na bieżąco uchwały składów orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,

- działalności informacyjnej zawierającej publikowane na bieżąco najistotniejsze stanowiska, pisma, wyjaśnienia i formularze służące wymianie informacji,

­- działalności kontrolnej zawierającej wystąpienia pokontrolne z przeprowadzanych przez Izbę kontroli,

- działalności szkoleniowej zawierającej informacje o realizowanych i planowanych przez Izbę szkoleniach,

- wyjaśnień w sprawach stosowania przepisów finansów publicznych zawiera publikowane na bieżąco udzielane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku wyjaśnienia w tych kwestiach.

W kategorii: Informacje - zamieszczane są: komunikaty, informacje o: sposobie udostępniania informacji publicznej w Izbie, skargach, wnioskach i petycjach, podstawowych rejestrach i ewidencjach, ofertach pracy, stażach, praktykach, wolontariacie, przetargach, współpracy dotyczącej systemów:eNadzór i Besti@ oraz instrukcji obsługi BIP i redakcji BIP.

W kategorii: Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku - umieszczone zostały podstawowe informacje o działalności i organizacji Regionalnej Komisji Orzekającej przy RIO w Gdańsku, status prawny i zadania, dane adresowe i kontaktowe oraz informacje o prowadzonych rejestrach jak również informacje o ochronie danych osobowych.

W kategorii: Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku- znajdują się podstawowe informacje o działalności Rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku, status prawny i zadania,  informacje o rejestrach prowadzonych przez Rzecznika, jak również informacje o ochronie danych osobowych.

W kategorii: Współpraca naukowa znajdują się informacje dotyczące realizowanej współpracy naukowej z Uniwersytetem Gdańskim.

Ponadto w Biuletynie znajduje się Licznik odwiedzin, który rejestruje każde wejście na stronę BIP RIO w Gdańsku oraz Wyszukiwarka. Wyszukiwarka znajduje się w prawnym górnym rogu serwisu i pozwala na odnalezienie w tekstach i załączonych plikach informacji poprzez wpisanie szukanego słowa. Można też zapoznać się z Mapą biuletynu.

Część dokumentów udostępnionych na stronie BIP RIO w Gdańsku zapisana została w formacie PDF. Aby otworzyć taki plik należy na swoim komputerze zainstalować dowolny bezpłatny program umożliwiający odczyt plików w tym formacie.