Stanowisko odnośnie możliwości wydatkowania środków w ramach funduszu sołeckiego na remont kaplicy, w kontekście podanego stanu faktycznego.

Treść wyjaśnienia znajduje się w załączonym pliku w formacie PDF.