WIAS/0912/in/01/2022

Gdańsk, dnia 03 stycznia 2022 r.

 

 

Szanowni

Panie i Panowie

Marszałek Województwa,

Prezydenci,

Burmistrzowie, Wójtowie i Starostowie

jednostek samorządu terytorialnego

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku uprzejmie zaprasza do udziału w jednodniowym szkoleniu, które odbędzie się w trybie on-line w dniu 25 stycznia 2022 r. w godz. 10.00 – 15.00 dla służb finansowo – księgowych jednostek organizacyjnych podległych jednostkom samorządu terytorialnego z wykorzystaniem platformy ClickMeeting.

Temat szkolenia:

„Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdań finansowych za 2021 rok”

 

Wykładowca:

p. Damian Grzelka – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, wykładowca akademicki, teoretyk i praktyk specjalizujący się w obszarze rachunkowości budżetowej.

 

Zgłoszenie uczestnictwa:

Zgłoszenie TYLKO ELEKTRONICZNE: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2022 r. za pomocą formularza zamieszczonego pod adresem: szkolenia.gdansk.rio.gov.pl

Każdy uczestnik podczas rejestracji na portalu szkoleniowym musi podać indywidualny adres e-mail. Na adres ten, godzinę przed rozpoczęciem szkolenia, przesłany zostanie link umożliwiający udział w szkoleniu.

Nie trzeba instalować na komputerze żadnych aplikacji.

Liczba miejsc ograniczona.

 

Koszty uczestnictwa:

Wpłata za szkolenie w kwocie 180 zł od osoby, płatna w terminie do dnia 19 stycznia 2022 r., przelewem na konto Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w NBP O/Okręgowy Gdańsk

30 1010 1140 0160 8522 3100 0000 – tytuł przelewu: „imię i nazwisko - szkolenie (proszę wpisać dzień) ".

 

Wpłata środków po terminie nie gwarantuje udziału w szkoleniu.

Cena obejmuje: udział w jednodniowym szkoleniu oraz prezentację szkoleniową.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń RIO w Gdańsku p. Dorota Żarska – Sacharczuk tel. (58) 765 99 82, p. Ewa Małyszko, tel. kom. 502 903 424,

e-mail: szkolenia@gdansk.rio.gov.pl.

 

Serdecznie zapraszamy

Prezes Izby

Luiza Budner – Iwanicka

 

 

Zasady uczestnictwa w szkoleniu:

1. Zalogowanie się do Portalu szkoleniowego: System Rezerwacji Szkoleń RIO w Gdańsku i wybór szkolenia.

2. Terminowa wpłata kosztów uczestnictwa w szkoleniu. Nie ma możliwości zapłaty po odbyciu szkolenia.

3. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 4 dni przed jego terminem jest równoznaczne z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie. Rezygnację należy przesłać na adres: szkolenia@gdansk.rio.gov.pl.

 

Wymagania:

·         procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

·         2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);

·         system operacyjny taki jak: Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS;

·         głośniki lub słuchawki;

·         stabilny dostęp do internetu.