Stanowisko Kolegium RIO w Gdańsku z dnia 24 września 2020 r. w sprawie sposobu ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego dla nieruchomości zamieszkałych.

Treść stanowiska znajduje się w załączonym pliku w formacie PDF.