Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6684142
od 25 stycznia 2005
Informacje » Komunikaty Wersja do druku

Komunikat dotyczący oprogramowania IPE-PN dla urzędów gmin - informacja otrzymana z Ministerstwa Finansów Departament Podatków i Opłat Lokalnych

W styczniu 2007 r., powstała nowa wersja oprogramowania IPE-PN, która umożliwia jego współpracę z darmową wersją Oracle 10g XE. Inspiracją dokonanej modernizacji były liczne postulaty gmin, dla których koszt zakupu licencji oprogramowania bazodanowego Oracle stanowił przeszkodę w  użytkowaniu oprogramowania IPE-PN.

System informatyczny IPE-PN przeznaczony dla urzędów gmin, służy do porównywania informacji opisujących nieruchomości gromadzonych w ewidencji podatkowej nieruchomości oraz w ewidencji gruntów i budynków. Celem działania systemu jest pokazanie rozbieżności między danymi w tych ewidencjach, w tym ujawnienie nieruchomości niezgłoszonych do opodatkowania.

Oprogramowanie IPE-PN w wersji 3.0 można nieodpłatnie pobrać z portalu edukacyjnego IPE-PN pod adresem: http://ipepn.mf.gov.pl/. Pakiet instalacyjny zamieszczono  w dziale Strona techniczna. Portal zawiera ponadto szczegółowe informacje o systemie, w tym podręczniki użytkownika i administratora oraz program szkoleniowy.


Informację wytworzył: Małgorzata Steć, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Małgorzata Steć, Data wprowadzenia: 2007-03-16 14:03:24, Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Steć, Data publikacji 2007-03-16 14:14:47, Ostatnia zmiana: 2007-03-16 14:14:47, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4329