WIAS/0912/IN/03/2020

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2020 r.

 

 

Szanowni

Panie i Panowie

Prezydenci,

Burmistrzowie, Wójtowie i Starostowie

jednostek samorządu terytorialnego,

Marszałek Województwa

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku uprzejmie zaprasza do udziału w jednodniowym szkoleniu, które odbędzie się w dwóch terminach do wyboru:

w dniu 3 i 4 lutego 2020 r. w godz. 10.00 – 15.00  dla jednostek podległych jednostkom samorządu terytorialnego w Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27.

Temat szkolenia:

„Zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie sprawozdań finansowych za 2019 rok”

Wykładowca:

p. Damian Grzelka - Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej w Kielcach, wykładowca akademicki, teoretyk i praktyk specjalizujący się w obszarze rachunkowości budżetowej.

 

Zgłoszenie uczestnictwa:

Zgłoszenie TYLKO ELEKTRONICZNE: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2020 r. za pomocą formularza zamieszczonego pod adresem: szkolenia.gdansk.rio.gov.pl

 

Koszty uczestnictwa:

Wpłata za szkolenie w kwocie 250 zł od osoby, płatna w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r., przelewem na konto Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w NBP O/Okręgowy Gdańsk

30 1010 1140 0160 8522 3100 0000 – tytuł przelewu: „imię i nazwisko - szkolenie (proszę wpisać dzień) ".

Wpłata środków po terminie nie gwarantuje udziału w szkoleniu.

Cena obejmuje: udział w jednodniowym szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek podczas przerw.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń RIO w Gdańsku  p. Dorota Żarska – Sacharczuk, p. Kamila Draszawka tel. (58) 771 84 80, tel. kom. 502 903 424,  e-mail: szkolenia@gdansk.rio.gov.pl

 

Serdecznie zapraszamy

 

Prezes Izby

 

Luiza Budner - Iwanicka

 

Zasady uczestnictwa w szkoleniu:

1. Zalogowanie się do Portalu szkoleniowego: System Rezerwacji Szkoleń RIO w Gdańsku i wybór szkolenia.

2. Terminowa wpłata kosztów uczestnictwa w szkoleniu. Nie ma możliwości zapłaty po odbyciu szkolenia.

3. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 4 dni przed jego terminem jest równoznaczne z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie. Rezygnację należy przesłać na adres: szkolenia@gdansk.rio.gov.pl.