WIAS/0912/IN/19/2019

Gdańsk, dnia 21 października 2019 r.

 

 

Szanowni

Panie i Panowie

Prezydenci,

Burmistrzowie, Wójtowie i Starostowie

jednostek samorządu terytorialnego,

Marszałek Województwa

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku uprzejmie zaprasza do udziału w jednodniowym szkoleniu, które odbędzie się:

w dniu 14 listopada 2019 r. w godz. 10.00 – 14.00 w Sali szkoleniowej w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przy ulicy Wały Jagiellońskie 36 – I piętro.

Temat szkolenia:

Inwentaryzacja roczna w jednostkach sektora finansów publicznych.

Wykładowca:

p. Marian Kujawski - członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Zgłoszenie uczestnictwa:

Zgłoszenie TYLKO ELEKTRONICZNE: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2019 r. za pomocą formularza zamieszczonego pod adresem: www.szkolenia.gdansk.rio.gov.pl  

Koszty uczestnictwa:

Wpłata za szkolenie w kwocie 250 zł od osoby, płatna w terminie do dnia 6 listopada 2019 r., przelewem na konto Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w NBP O/Okręgowy Gdańsk

30 1010 1140 0160 8522 3100 0000 – tytuł przelewu: „imię i nazwisko – Inwentaryzacja”.

Wpłata środków po terminie nie gwarantuje udziału w szkoleniu.

Cena obejmuje: udział w jednodniowym szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek podczas przerw.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń RIO w Gdańsku  p. Dorota Żarska – Sacharczuk, p. Kamila Draszawka tel. (58) 771 84 80, tel. kom. 502 903 424,  e-mail: szkolenia@gdansk.rio.gov.pl

 

Serdecznie zapraszamy

Prezes Izby

Luiza Budner - Iwanicka

 

Zasady uczestnictwa w szkoleniu:

1. Zalogowanie się do Portalu szkoleniowego: System Rezerwacji Szkoleń RIO w Gdańsku i wybór szkolenia.

2. Terminowa wpłata kosztów uczestnictwa w szkoleniu. Nie ma możliwości zapłaty po odbyciu szkolenia.

3. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 3 dni przed jego terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie. Rezygnację należy przesłać na adres: szkolenia@gdansk.rio.gov.pl.