Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

Kolorowy pasek

INFORMACJA

o zmianach w przepisach prawa

w zakresie dotyczącym w szczególności nadzoru nad działalnością

jednostek samorządu terytorialnego w sprawach finansowych

oraz kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych

(opublikowanych od dnia 1 września do dnia 30 września 2019 roku)

 

 

DZIENNIK  USTAW

 

- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Dziennik Ustaw poz. 1718

 

- Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym  spisie powszechnym  ludności i mieszkań w 2021 r.

Dziennik Ustaw poz. 1775

W ramach prac spisowych gminy realizują zadania z zakresu administracji rządowej obejmujące:

·        weryfikację, aktualizację i uzupełnienie wykazu adresowo-mieszkaniowego przekazanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

·        zapewnienie funkcjonowania gminnych biur spisowych,

·        zapewnienie pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczającym do przeprowadzenia samospisu internetowego,

·        wsparcie rachmistrzów terenowych przeprowadzających spis powszechny wśród osób bezdomnych,

·        wyznaczenie pracowników urzędu gminy do przeprowadzenia prac spisowych,

·        organizację naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych,

·        współpracę z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy organizacji szkoleń kandydatów na rachmistrzów terenowych,

·        współpracę z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy przeprowadzeniu egzaminów testowych sprawdzających wiedzę i przygotowanie kandydatów na rachmistrzów spisowych,

·        monitorowanie czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy i raportowanie wyników tego monitorowania zastępcy wojewódzkiego komisarza spisowego,

·        współpracę z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy popularyzacji spisu powszechnego na terenie gminy.

Ustawa weszła w życie dnia 26 września 2019 r.

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o strażach gminnych

Dziennik Ustaw poz. 1795

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn

Dziennik Ustaw poz. 1813

 

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

Dziennik Ustaw poz. 1818

Usługi społeczne oznaczają działania z zakresu: polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, edukacji publicznej, przeciwdziałania bezrobociu, kultury, kultury fizycznej i turystyki, pobudzania aktywności obywatelskiej, mieszkalnictwa, ochrony środowiska, reintegracji zawodowej i społecznej, podejmowane przez gminę w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej, świadczone w formie niematerialnej bezpośrednio na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców. Realizatorem programu usług społecznych jest centrum usług społecznych, a wykonawcą może być w szczególności urząd gminy lub inna jednostka organizacyjna gminy, organizacja pozarządowa, podmiot wykonujący działalność leczniczą lub podmiot wyłoniony na podstawie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Centrum usług społecznych jest jednostką budżetową a jego utworzenie i prowadzenie należy do zadań własnych gminy o charakterze fakultatywnym. Centrum może być tworzone dla jednej lub co najmniej dwóch gmin.

Ustawa wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2020 r.

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dziennik Ustaw poz. 1843

 

 

PUBLIKACJE

 

„Zmiany w klasyfikacji budżetowej” – Rachunkowość Budżetowa 17/2019 str. 19-25

„Rozliczenie środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – Rachunkowość Budżetowa 18/2019 str. 16-18

„Centrum usług społecznych – nowa gminna jednostka” – Gazeta Samorządu i Administracji 9/2019 str. 22-25

„Gminy nie maja obowiązku dopłacać do zadań zleconych” - Gazeta Samorządu i Administracji 9/2019 str. 41-43

„Sejm uchwalił nowe prawo zamówień publicznych” – Wspólnota 19/2019 str. 52-57

„Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej” – Finanse Publiczne 9/2019 str. 33-37

„Kolejne zmiany w klasyfikacji budżetowej” – Finanse Publiczne 9/2019 str. 52-57

 

 

Sporządziła: Urszula Cygańska

                      3 października 2019 r.

 

Metadane

Źródło informacji:Z-ca Naczelnika WIAiS Urszula Cygańska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Tessmer
Data wprowadzenia:2019-10-03 13:09:26
Opublikował:Marcin Tessmer
Data publikacji:2019-10-03 13:36:23
Ostatnia zmiana:2019-10-03 14:20:35
Ilość wyświetleń:184
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij