WIAS/0912/IN/16/2019

Gdańsk, dnia 2 września 2019 r.

 

 

 

Szanowni

Panie i Panowie

Prezydenci,

Burmistrzowie, Wójtowie i Starostowie

jednostek samorządu terytorialnego,

Marszałek Województwa

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku uprzejmie zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu, które odbędzie się:

·         w dniach: 8-9 października 2019 r. w Dolinie Charlotty Resort & Spa, Strzelinko 14 k. Słupska


Tematy szkolenia:

1.  Projekt uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok.

2.  Projekt wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok i lata następne.

 

Wykładowcy:

    ALICJA ŚRUBKOWSKA Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

    ANNA PATYK  -  Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

    DANUTA ZBIERSKA Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

 


Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie TYLKO ELEKTRONICZNE: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2019 r.

za pomocą formularza zamieszczonego pod adresem: https://szkolenia.gdansk.rio.gov.plKoszty uczestnictwa

Łączny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

a) oferta z noclegiem - 700 zł, która obejmuje:

- opłatę za szkolenie w kwocie 200 zł od osoby, płatną w terminie do dnia 27 września 2019 r., przelewem na konto Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w NBP O/Okręgowy Gdańsk 30 1010 1140 0160 8522 3100 0000 – tytuł przelewu: „szkolenie – Projekty 2020”.

- opłatę za nocleg i usługę gastronomiczną w kwocie 500 zł od osoby, płatną w terminie do 7 dni od dnia otrzymania faktury, na konto Dolina Charlotty Resort & SPA lub w hotelu osobiście.

b) oferta bez noclegu - 575 zł, która obejmuje:

- opłatę za szkolenie w kwocie 200 zł od osoby, płatną w terminie do dnia 27 września 2019 r., przelewem na konto Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w NBP O/Okręgowy Gdańsk 30 1010 1140 0160 8522 3100 0000 – tytuł przelewu: „szkolenie – Projekty 2020”.

- opłatę za usługę gastronomiczną w kwocie 375 zł od osoby, płatną  w terminie do 7 dni od dnia otrzymania faktury, na konto Dolina Charlotty Resort & SPA lub w hotelu osobiście.

Warunkiem rejestracji na szkolenie jest dokonanie wpłaty w wysokości 200 zł na konto Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku we wskazanym wyżej terminie. Wpłata środków po terminie nie gwarantuje udziału w szkoleniu.

 

Ceny obejmują:

    - udział w dwudniowym szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe zgodnie z harmonogramem,

    - jeden nocleg w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem (oferta a),

    - obiad w dniu 8 i 9.10.2019 r.,

    - kolację w dniu 8.10.2019 r.,

    - bezpłatne miejsce parkingowe. 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń RIO w Gdańsku: p. Dorota Żarska – Sacharczuk, p. Maria Kucharczyk – Syta, p. Kamila Draszawka tel. (58) 771 84 80, tel. kom. 502 903 424, e-mail: szkolenia@gdansk.rio.gov.pl

 

Serdecznie zapraszamy

Prezes Izby

                                   Luiza Budner – IwanickaZasady uczestnictwa w szkoleniu:

1.  Zalogowanie się do Portalu szkoleniowego: System Rezerwacji Szkoleń RIO w Gdańsku i wybór szkolenia(z noclegiem lub bez).

2. Terminowa wpłata kosztów uczestnictwa w szkoleniu. Nie ma możliwości zapłaty po odbyciu szkolenia.

3. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 10 dni przed jego terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie. Rezygnację należy przesłać na adres: szkolenia@gdansk.rio.gov.pl.

4. Przydział osób do pokoi odbywa się na poziomie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, preferencje prosimy zgłaszać drogą mailową do pracowników odpowiedzialnych za organizację szkolenia.