Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

Kolorowy pasek

INFORMACJA

o zmianach w przepisach prawa

w zakresie dotyczącym w szczególności nadzoru nad działalnością

jednostek samorządu terytorialnego w sprawach finansowych

oraz kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych

(opublikowanych od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2019 roku)

 

 

DZIENNIK  USTAW

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym

Dziennik Ustaw poz. 1256

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

Dziennik Ustaw poz. 1317

 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Dziennik Ustaw poz. 1342

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy, formy i zakres pomocy oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego jest udzielana uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wartość pomocy jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności i wynosi od 225 zł do 445 zł.

Rozporządzenie wejdzie w życie dnia 2 sierpnia 2019 r.

 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących za źródeł zagranicznych

Dziennik Ustaw poz. 1363

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500), konieczne były zmiany klasyfikacji budżetowej. Rozporządzenie wprowadziło m. in.:

  • nowe brzmienie rozdziału 75702Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki;
  • nowe paragrafy wydatków:

§ 492 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy,

§ 615Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy;

  • nowe paragrafy przychodów:

§ 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

§ 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,

§ 907 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

  • nowy paragraf rozchodów:

§ 965Wcześniejsza wpłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie weszło w życie dnia 17 lipca 2019 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r. poza wyjątkami, które wchodzą w życie w innych terminach.

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Dziennik Ustaw poz. 1372

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Dziennik Ustaw poz. 1390

 

- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Dziennik Ustaw poz. 1393

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska

Dziennik Ustaw poz. 1396

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym

Dziennik Ustaw poz. 1398

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej

Dziennik Ustaw poz. 1429

 

 

PUBLIKACJE

 

„Część B sprawozdania SP-1 – jak prawidłowo wypełnić” – Rachunkowość Budżetowa 13-14/2019 str. 12-14

„Czy rada gminy może wprowadzić do WPF nową inwestycję gminną bez inicjatywy i zgody wójta gminy” - Rachunkowość Budżetowa 13-14/2019 str. 15-17

„Fundusz sołecki z niższym zwrotem” – Gazeta Samorządu i Administracji 7/2019 str. 50-51

„Podatek od nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych – część II” - Gazeta Samorządu i Administracji 7/2019 str. 52-54

„Sprawozdanie podatkowe – część B” – Finanse Publiczne 7-8/2019 str. 29-33

 

 

Sporządziła: Urszula Cygańska

                      9 sierpnia 2019 r.

 

Metadane

Źródło informacji:Z-ca Naczelnika WIAiS Urszula Cygańska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Tessmer
Data wprowadzenia:2019-08-09 15:00:04
Opublikował:Marcin Tessmer
Data publikacji:2019-08-09 15:02:13
Ostatnia zmiana:2019-08-09 15:02:25
Ilość wyświetleń:198
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij