Szanowni Państwo,

 

W związku z rozbudową elektronicznego systemu wsparcia nadzoru prawnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nad aktami prawnymi JST (E-Nadzór) w zakresie wydawania opinii informuję, że udostępniony zostanie dla Państwa elektroniczny formularz do wysyłki aktów prawnych podlegających opinii oraz wniosków o wydanie opinii przez składy orzekające RIO w Gdańsku.

Dostępny on będzie od dnia 9 listopada 2018 r. na „Module Komunikacyjnym” wspierającym publikację Państwa aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz przekazywanie aktów do nadzoru prawnego RIO pod nazwą „Pismo z aktami/innymi dokumentami do wydania Opinii RIO”. Dostęp do „Modułu Komunikacyjnego” możliwy jest niezmiennie bezpośrednio z programu LEGISLATOR, albo poprzez stronę internetową https://nowe.upe.com.pl.

Ponadto informujemy, że w najbliższym czasie planujemy również zastąpić elektroniczną wysyłkę do Państwa dokumentów nadzorczych RIO w Gdańsku, czyli uchwał Kolegium, notatek z uwagami oraz opinii Składów Orzekających z systemu „Moduł Komunikacyjny” na skrytki podawcze systemu „E-PUAP”. Dokumenty te będziemy kierować na Państwa skrytki podawcze ESP w systemie E-PUAP. Jeśli uznacie Państwo chęć  otrzymywać tego typu korespondencję na inną skrytkę, to proszę o pisemną informację z właściwym, pożądanym przez Państwa adresem skrytki w systemie E-PUAP.

Wsparciem dla Państwa w zakresie ww. zmian są informatycy RIO w Gdańsku, z którymi proszę się kontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pod następującymi numerami telefonów:

Michał Horowski, tel. 58 765 99 85

Marcin Tessmer:  tel. 58 765 99 86

albo mailem na adres: informatyk@gdansk.rio.gov.pl