Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

Kolorowy pasek

INFORMACJA

o zmianach w przepisach prawa

w zakresie dotyczącym w szczególności nadzoru nad działalnością

jednostek samorządu terytorialnego w sprawach finansowych

oraz kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych

(opublikowanych od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2018 roku)

 

 

DZIENNIK  USTAW

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1313

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1330

 

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1335

Rozporządzenie określa zakres zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz organizacji proobronnych, objętych dofinansowaniem z budżetu państwa oraz sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania jednostkom samorządu terytorialnego. Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej przez Ministra z jednostką samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie weszło w życie dnia 11 lipca 2018 r.

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1345

 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1393

Rozporządzenie wprowadza nowe grupy paragrafów wydatków dla jednostek samorządu terytorialnego oraz określa, które paragrafy zalicza się do poszczególnych grup. Rozporządzenie również określa, które paragrafy wydatków są zaliczane do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie weszło w życie dnia 4 sierpnia 2018 r.

 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1394

Zmienione przepisy rozporządzenia umożliwiają sporządzanie projektów planów finansowych, począwszy od projektów na rok 2019:

·         w zakresie dochodów – w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf;

·         w zakresie wydatków - w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf albo dział, rozdział grupa paragrafów.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych, z tym że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż szczegółowość planu wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie weszło w życie dnia 4 sierpnia 2018 r.

 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1395

W ślad za zmianą rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz umożliwienia zarządowi jednostki samorządu terytorialnego wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych, Minister Finansów dostosował formularz sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych do prezentacji planu wydatków w paragrafach lub w grupach paragrafów.

Rozporządzenie weszło w życie dnia 4 sierpnia 2018 r.

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rewitalizacji

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1398

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1401

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1445

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1454

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1457

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1458

 

 

PUBLIKACJE

 

„Nieprawidłowa darowizna nieruchomości na rzecz OSP” – Rachunkowość Budżetowa 13-14/2018 str. 16-18

„Objęcie udziałów w spółce z o.o. w zamian za należny podatek od nieruchomości” - Rachunkowość Budżetowa 13-14/2018 str. 39-40

„Gmina może przed sądem dochodzić części należnego jej podatku” – Gazeta Samorządu i Administracji 7/2018 str. 50-51

„Państwo pomoże samorządom budować mieszkania” - Gazeta Samorządu i Administracji 7/2018 str. 54-55

„Próba ograniczenia biurokracji w samorządzie” – Wspólnota 13/2018 str. 12-14

„Zmiany w funduszu alimentacyjnym” - Wspólnota 13/2018 str. 24-25

„Najzamożniejsze samorządy w 2017 roku” – Wspólnota 14/2018 str. 32-34

 

 

Sporządziła: Urszula Cygańska

                      6 sierpnia 2018 r.

 

Metadane

Źródło informacji:Z-ca Naczelnika WIAiS Urszula Cygańska
Data utworzenia:2018-08-06 15:26:56
Wprowadził do systemu:Marcin Tessmer
Data wprowadzenia:2018-08-07 08:27:10
Opublikował:Marcin Tessmer
Data publikacji:2018-08-07 08:29:18
Ostatnia zmiana:2018-08-07 08:29:24
Ilość wyświetleń:269
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij