Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6684171
od 25 stycznia 2005
Informacje » Szkolenia Wersja do druku

Plan szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek podległych j.s.t. na 2018 rok

 

TEMAT

szkolenie dla j.s.t.

Finansowanie zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego.

szkolenie dla j.s.t i jednostek podległych j.s.t.

Zmiana szczególnych zasad rachunkowości w samorządowych jednostkach sektora finansów publicznych w 2018 roku.

szkolenie dla jedn. podległych j.s.t.

Sprawozdawczość budżetowa w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w tym zakresie.

szkolenie dla j.s.t.

Sprawozdawczość budżetowa w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w tym zakresie.

szkolenie dla jedn. podległych j.s.t.

Sprawozdania finansowe za 2017 rok.

szkolenie dla j.s.t.

Sprawozdania finansowe za 2017 rok.

szkolenie dla j.s.t.

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego
– regulacje prawne obowiązujące od dnia 1 czerwca 2017 roku.

szkolenie dla j.s.t.

 

Odpowiedzialność i rola kierownika jednostki sektora finansów publicznych za naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

szkolenie dla j.s.t.

Uchwały podatkowe na rok 2019 – wybrane zagadnienia.

szkolenie dla j.s.t.

1.     Projekt uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego na 2019 rok.

2.     Projekt wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na 2019 rok i lata następne.

3.     Podział kompetencji między organ stanowiący i wykonawczy JST w zakresie uchwalania i zmian budżetu – wybrane zagadnienia na tle rozstrzygnięć nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych i wyroków sądowych.

  1. Nieprawidłowości stwierdzane w wyniku działalności kontrolnej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

szkolenie dla j.s.t i jednostek podległych j.s.t.

Inwentaryzacja roczna w jednostkach sektora finansów publicznych.

szkolenie dla j.s.t i jednostek podległych j.s.t.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 rok w jednostkach sektora finansów publicznych.


Informację wytworzył: Anna Patyk, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marcin Tessmer, Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:04:45, Zatwierdził do publikacji: Marcin Tessmer, Data publikacji 2018-01-04 10:11:23, Ostatnia zmiana: 2018-04-11 13:25:58, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 818