Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

Kolorowy pasek

Do wyłącznej właściwości Kolegium Izby należy:
 1. orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń w sprawach:
  • procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
  • budżetu i jego zmian,
  • zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
  • zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  • podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa,
  • absolutorium,
  • wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian,

 2. ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w przypadkach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). tj.:
  • w razie niepodjęcia uchwały budżetowej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 stycznia roku budżetowego,
  • w razie nieopracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego programu postępowania naprawczego, o którym mowa w art. 240a ustawy o finansach publicznych lub braku pozytywnej opinii Izby o tym programie,

 3. rozpatrywanie odwołań od opinii wydanych przez składy orzekające,
 4. przyjmowanie sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno - szkoleniowej Izby,
 5. uchwalanie wniosków do projektu budżetu Izby oraz ramowego planu pracy,
 6. przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz rocznego ramowego planu pracy Izby, w tym planu kontroli,
 7. rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych,
 8. opiniowanie kandydatów na członków Kolegium,
 9. wybór kandydata na Prezesa Izby,
 10. uchwalanie regulaminu organizacyjnego Izby,
 11. podejmowanie uchwał w innych sprawach, określonych w odrębnych przepisach.

Uchwały Kolegium Izby zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków Kolegium Izby, a w sprawach odwoławczych w kwestiach związanych z rozpatrywaniem zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych, uchwały Kolegium zapadają zwykłą większością głosów, na posiedzeniu niejawnym.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Zygmunt Bach
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Tessmer
Data wprowadzenia:2013-06-25 12:49:54
Opublikował:Luiza Budner-Iwanicka
Data publikacji:2013-06-25 13:02:31
Ostatnia zmiana:2018-11-15 12:01:02
Ilość wyświetleń:6596

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij