Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6685758
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Działalność kontrolna » Wystąpienia pokontrolne » 2013 » kontrole kompleksowe » gminy Wersja do druku

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

 

Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przeprowadził na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 1113) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747) w okresie od dnia 9 stycznia 2013r. do dnia 26 kwietnia 2013r. kontrolę kompleksową gminy Pruszcz Gdański.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez obie strony w dniu 26 kwietnia 2013r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Pani Wójt.

Celem kontroli - obejmującej lata: 2009 - 2012 - zgodnie z postanowieniami art. 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, było sprawdzenie prawidłowości realizacji przez organ wykonawczy uchwał Rady Gminy i innych zadań w zakresie gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych.

 

 

W dniu 12 lipca 2013r. Wójt Gminy Pruszcz Gdański wniosła zastrzeżenia do pkt 5 wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr WK.0804/5/K/87/31324/2013 z dnia 25 czerwca 2013r.

 

Uchwałą Nr 176/g256/I/12 z dnia 18 lipca 2013r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku oddaliło zastrzeżenia wniesione do punktu 5 wystąpienia pokontrolnego.

Załączone dokumenty
  Wystąpienie pokontrolne - Urząd Gminy Pruszcz Gdański (477.5kB) pobierz pokaż
  Zastrzeżenia (496.9kB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr 176_g256_I_13 (359.2kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Z-ca Naczelnika WKGF Grzegorz Garbacz, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Anna Dworecka, Data wprowadzenia: 2013-07-22 11:52:52, Zatwierdził do publikacji: Anna Dworecka, Data publikacji 2013-07-22 13:45:18, Ostatnia zmiana: 2013-07-22 13:45:32, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1166