Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683109
od 25 stycznia 2005
Informacje » Skargi i wnioski Wersja do druku

Składanie skarg i wniosków drogą elektroniczną.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 971) Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku informuje o możliwości doręczenia dokumentów elektronicznych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP).

Elektroniczna skrzynka podawcza uruchomiona została na „Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej” (ePUAP), udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Poniżej przedstawione są informacje na temat elektronicznej skrzynki podawczej.

 

Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych:

Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie poniższe warunki:

1.   Muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego w formacie XadES,

2.   Muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument,

3.   Nie mogą zawierać oprogramowania złośliwego, którego obecność spowoduje automatycznie odrzucenie i jednocześnie nierozpatrzenie dokumentu.

4. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej to 5 Mb.

5.  Dopuszcza sie możliwość składania dokumentów elektronicznych zapisanych na płycie CD lub DVD.

 

Akceptowane formaty załączników:

.txt - dokumenty tekstowe (w standardzie Unicode UTF-8),

.rtf, .doc, .docx, .odt - dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,

.pdf - dokumenty tekstowo-graficzne,

.xls, .xlsx, .ods – pliki arkuszy kalkulacyjnych,

.jpg, .jpeg, .png, .gif, .tif – pliki graficzne,

.zip, .rar – pliki skompresowane.

 

Doręczanie dokumentów elektronicznych za pomocą ePUAP:

    Adres portalu platformy ePUAP:           http://www.epuap.gov.pl

    Adres skrytki RIO w Gdańsku na platformie ePUAP:      /452uketc7j/skrytka

    Udostępniona usługa: formularz „Skargi, wnioski, zapytania do urzędu"

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Instrukcja zakładania konta, znajduje się na stronie pomocy dotyczącej obsługi ePUAP

Po wypełnieniu formularza konieczne jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym certyfikatem kwalifikowanym, lub tzw. Profilem Zaufanym, który udostępnia platforma ePUAP.

Po podpisaniu aktywowana zostanie możliwość wysłania dokumentu.

Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest wydaniem Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP).

 

 

 


Informację wytworzył: Kierownik Biura Beata Futyma-Suska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marcin Tessmer, Data wprowadzenia: 2013-06-07 11:41:28, Zatwierdził do publikacji: Marcin Tessmer, Data publikacji 2013-06-07 12:11:52, Ostatnia zmiana: 2016-06-13 10:31:00, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1832