Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683112
od 25 stycznia 2005
Informacje » Skargi i wnioski Wersja do druku

SKARGI I WNIOSKI SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 227, ART. 229 PKT 1 KPA ORAZ NA PODSTAWIE ART. 241 KPA.

Skargi i wnioski wnoszone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsk na podstawie art. 227 i 229 pkt 1 Kpa oraz na podstawie art. 241 Kpa, przyjmowane są:

 1. osobiście na piśmie w godzinach pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
  wyłącznie w sekretariacie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
  Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 36, kod 80-853 Gdańsk;
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
  ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk;
 3. za pośrednictwem faksu pod numerem: +48 58 346 25 15;
 4. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gdansk.rio.gov.pl, email@gdansk.rio.gov.pl;
 5. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej
  w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
 6. ustnie do protokołu w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
  w każdy wtorek w godz. 13:00 - 16:00.

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków wnoszonych na podstawie art. 227, art. 229 pkt 1 Kpa oraz art. 241 Kpa do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w każdy wtorek w godz. 13.00 – 16.00 następuje po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu + 48 58 301 86 45 do 48.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska/nazwy oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

 

 


Informację wytworzył: Kierownik Biura Beata Futyma-Suska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marcin Tessmer, Data wprowadzenia: 2013-06-06 14:43:30, Zatwierdził do publikacji: Marcin Tessmer, Data publikacji 2013-06-06 15:54:49, Ostatnia zmiana: 2016-06-13 10:19:59, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1990