Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683106
od 25 stycznia 2005
Informacje » Skargi i wnioski Wersja do druku

Skargi i wnioski - informacje ogólne

SKARGI I WNIOSKI

 

Jeśli mają Państwo zamiar złożyć skargę lub wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku proszę zapoznać się z treścią zawartą w specjalnie w tym celu utworzonej zakładce. Znajdą tam Państwo wszystkie niezbędne i pomocne informacje na temat wnoszenia skarg i wniosków do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

 

Informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku jest organem właściwym do rozpatrywania SKARG dotyczących zadań lub działalności rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa objętych terytorialnym zasięgiem działania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wyłącznie w zakresie spraw finansowych.

 

Przedmiotem SKARG w sprawach, o których mowa wyżej, może być w szczególności, zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

 

Przedmiotem WNIOSKÓW mogą być w szczególności, dotyczące Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom oraz ochrony własności.

 

Wniesienie skargi lub wniosku jest nieodpłatne.

 

Podstawowe kwestie dotyczące składania skarg i wniosków zostały uregulowane w następujących przepisach:

  • Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),Informację wytworzył: Kierownik Biura Beata Futyma-Suska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marcin Tessmer, Data wprowadzenia: 2013-06-06 14:41:23, Zatwierdził do publikacji: Marcin Tessmer, Data publikacji 2013-06-06 15:54:29, Ostatnia zmiana: 2016-06-13 10:18:18, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1736