Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683177
od 25 stycznia 2005
Informacje » Komunikaty Wersja do druku

Informacja o obowiązku jednostek samorządu terytorialnego wynikającym z ustawy o izbach rolniczych.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

ul. Wały Jagiellońskie 36,

 80-853 Gdańsk

( Prezes: (58)346-22-22, centrala: (58)301-86-45, fax: (58)346-25 -15

Gdańsk, dnia 21 lutego 2012 r.

WIAS- 0604/ 9 /2012

                       

                                                                                              Panie / Panowie

                                                                                              Wójtowie, Burmistrzowie,

                                                                                              Prezydenci, Starostowie

                                                                                              gmin i powiatów,

                                                                                              Marszałek

                                                                                              województwa pomorskiego.

 

 

            W nawiązaniu do pisma nr KRIR/MB/420/2012 Pana Wiktora Szmulewicza, Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych (skan pisma w załączeniu), które w dniu 8 lutego 2012 r. wpłynęło do Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku uprzejmie przypomina, że na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa obowiązek zasięgania opinii właściwej miejscowo Izby Rolniczej o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.

            Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej www.bip.gdansk.rio.gov.pl w zakładce Informacje/Komunikaty.

           

                                                                                                          Z poważaniem

 

Załączone dokumenty
  Informacja - izby rolnicze (85.7kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Z-ca Naczelnika WIAiS Urszula Cygańska, Data wytworzenia: 2012-02-21 14:58:05, Wprowadził do systemu: Monika Ehm, Data wprowadzenia: 2012-02-21 14:58:08, Zatwierdził do publikacji: Monika Ehm, Data publikacji 2012-02-21 15:14:13, Ostatnia zmiana: 2012-02-21 15:14:25, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1751